چشم به خون

چشم به خون

برای سرت ختم قرآن بگیرد

 

صد و چهارده سوره را آیه آیه

                                     بخوان صوت و لحنت غریب و حزین است

بخوان بر سر نیزه بر دوش توفان

                                     که تفسیر چشم تو عین الیقین است

صد و چهارده سوره منزل به منزل

                                     بخوان بر مزار شیهدان بی سر

بخوان ساقی سبز مستان بی دست

                                      بخوان ای خُم سرخ جوشان بی سر

صد و چهارده سوره را جرعه جرعه

                                       بنوشان به لب تشنگان ابن کوثر

بخوان آیه هَل اتی ، ابن مولا

                                      حدیث کسا را بخوان  ابن کوثر

صد و چهارده سوره را ختم کن تا

                                      رقیه سرت را به دامان بگیرد

بخوان تا که زینب در این کنج غربت

                                       برای سرت ختم قرآن بگیرد

بخوان تا بخوانم، بخوان تا بگریم

                                       بخوان تا بسوزم،بخوان تا بمیرم

فدای سرت جمله سرهای عالم

                                       بخوان تا غزل -  نوحه از سر بگیرم

                                                                             نغمه مستشار نظامی

/ 0 نظر / 9 بازدید