خدایا شکرت

 

خدایا شکرت  آدم بدی هستم

                ولی تو رو دوست دارم

خدایا شکرت آدم بدی هستم

                ولی محرم و عاشورا رو دوست دارم

خدایا شکرت که عمری به من دادی

                تا دوباره توی یه محرم دیگه باشم

ارباب شکرت بازم  محرم اومد

               و من هستم  ارباب شکر.....

/ 0 نظر / 8 بازدید