الهی

 

الهی

  

آرامش درونم را سپاس

راحتی ذهنم را سپاس

آسودگی جسمم را سپاس

هماهنگی و اعتدالم را سپاس

شادی درونم را سپاس

شامانی و سرورم را سپاس

این همه نشاظ و سر زندگی ام را سپاس

سلامتی ام را سپاس

تندرستی ام را سپاس

انرژی فراوانم را سپاس

انسان بودنم را سپاس

آگاهی روز افزونم را سپاس

نیت پاکم را سپاس

روشنی ذهنم را سپاس

خلاء و پاکی درونم را سپاس

 مهربانیم را سپاس

گذشت وبخششم را سپاس

صمیمیت و عشقم را سپاس

بارش فراوانم را سپاس

امیدواری به خدای مهربانم را سپاس

رضایت درونم را سپاس

 اینهمه شایستگی را سپاس

رزق و روزی فراوانم را سپاس

توانگری الهی ام را سپاس

والدین خوبم را سپاس

دوستان خوبم را سپاس

تحول امروزم را سپاس

میل به تحولم را سپاس

این شوق درونی ام را سپاس

تولد جدیدم را سپاس

توفیق سپاسگزاری خدای عاشقم را سپاس

 

 

من برای همه آرامش الهی می طلبم.

من برای همه سلامتی و تندرستی می طلبم.

من برای همه از صمیم قلب دلی شاد می طلبم.

من برای همه عشق و محبت الهی می طلبم.

من برای همه رزق و روزی فراوان می طلبم.

من برای همه لطف و هدایت الهی می طلبم.

 

 

هم اکنون به لطف همه چیز و همه کس توانگرم می سازد.

هم اکنون توانگری الهی ار راههای بسیار رضایت بخش و هماهنگ در زندگی ام تجلی می یابد.

امروز اداره عالی همه امورم را به اراده قدرتمند الهی می سپارم.

امروز گشایش و آسانی همه امورم را به لطف بی پایان الهی می سپارم.

 

 

 آمین

 

/ 0 نظر / 9 بازدید