رابطه زناشویی با طعم پول

رابطه زناشویی با طعم پول

توافق بر سر مسائل مالی، بسیاری از جنبه های زندگی زناشویی را تحت الشعاع قرار می دهد. پول میتواند، جدا از عملکردهای واقعی خود، وسیله ای برای اعمال قدرت و اظهار عشق باشد.
زن و شوهرها میتوانند، با رسیدگی نکردن به مشکلات و اختلافات زناشویی، زندگی نسبتا آرامی را داشته باشند، اما تفاوت آرامش ناشی از عادت و خوگیری بسیار متفاوت از آرامش ناشی از حل مشکلات است.
تفاوت کسانی که به زندگی زناشویی عادت میکنند با کسانی که در پیافزایش رضایت زناشویی هستند در یک چیز خلاصه می شود، زندگی کردن. زوجهایی که شیوه تطابق را در مقابله با مشکلات در پیش میگیرند، رضایت به آرامشی میدهند که گهگاه می تواند آرامش قبل از طوفان باشد. اما آرامشی که ناشی از تلاش زن و شوهرها برای حل اختلافات است، آرامشی است که در دل خود، پویایی، پیشرفت، پایایی و توافق را به همراه دارد.
زندگی زناشویی بدون تغییر و اختلاف، اجتناب ناپذیر است. زن و شوهرها باید از خود بپرسند" آیا نقاط قوت و ضعف خود را می شناسیم؟" و در نهایت" با چه روشی میتوانیم نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را رفع کنیم؟".
اما براستی به چه میزان از رابطه خود شناخت داریم؟
برسر چه چیزهایی توافق داریم؟
برای چه چیزهایی همکاری می کنیم؟
به خاطر چه چیزهایی دعوا می کنیم؟ از چه چیزهایی عصبانی و از چه چیزهایی خوشحال می شویم؟ نکته مهمی که در شناخت روابطمان وجود دارد، پیش آگهی است. وقتی می دانیم که در مورد چه چیزها و چه موقعیت هایی، چه واکنشی نشان می دهیم، می توانیم کنترل زندگی خود را برای بهبود آن، افزایش دهیم.برای آنکه کشمکشهای زندگی زناشویی خود را بشناسید به سوالات زیر پاسخ دهید.

● معضلات مالی
ـ آیا بودجه واقع بینانه ای دارید؟
ـ آیا شما و همسرتان امکانات مالی یا اموال شخصی دارید؟
ـ چقدر حق دارید بدون مشورت با همسرتان پول خرج کنید؟
ـ چه کسی مسئول امور مالی خانواده است؟
ـ به نظر شما هر ماه چقدر پول باید پس انداز کنید؟
ـ برای چه کاری پول پس انداز می کنید؟
ـ پول چه جایی در رابطه شما با همسرتان دارد؟
ـ آیا پول مظهر عشق شماست؟
ـ آیا پول مظهر قدرت شماست ؟

چه کسی کنترل پول ها را به عهده دارد؟
برخی از زوج هایی که شیوه تطابق را در مقابله با مشکلات در پیش می گیرند، رضایت به آرامشی می دهند که گهگاه می تواند آرامش قبل از طوفان باشد. اما آرامشی که ناشی از تلاش زن و شوهرها برای حل اختلافات است، آرامشی است که در دل خود، پویایی، پیشرفت، پایایی و توافق را به همراه دارد. توافق بر سر مسائل مالی، بسیاری از جنبههای زندگی زناشویی را تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع پول می تواند، جدا از عملکردهای واقعی خود در بازار، به عنوان وسیله ای برای اعمال قدرت، اظهارعشق و محبت، ابراز وجود و در کل بستری برای شکل دادن به نوع تعاملات زناشویی باشد. در مورد اختیارات پولی به توافق برسید و برای زندگی اقتصادی خود برنامه ریزی کنید. و در نهایت رسیدن به یک الگوی اقتصادی مورد توافق، باعث بهبود روابط زناشویی می شود.

روزنامه مردم سالاری

/ 0 نظر / 3 بازدید