محرم یعنی عشق

 

 

محرم یعنی عشق
محرم یعنی ایثار
محرم یعنی ازادگی و دوری انسان از گناه
محرم یعنی سربلندی
محرم یعنی نفی ظلم
محرم یعنی ایستادگی
محرم یعنی حقمداری و یکتاپرستی
محرم یعنی شهادت
محرم یعنی حرکت
محرم یعنی حسین(ع) اهل بیت و یاران وفادارش

 

/ 0 نظر / 90 بازدید