دل سر نکشد دمی ز پیمان علی / جانم شود ای کاش به قربان علی

حقا که حقیقتا علی حق باشد / حق است علی ز حق که بر حق باشد
دیدیم خطی به دفتر لم یزلی / حق با علی و علی مع الحق باشد
.
.

.
بر مخزن غیب ، باب مفتوح ، علیست / گیتی همه کشتی و در او نوح ، علیست
آن روح که مبدأ حیات همه است / در قالب آفرینش ، آن روح ، علیست
.
.

.
دل سر نکشد دمی ز پیمان علی / جانم شود ای کاش به قربان علی
خواهی که به ملک دل شوی حکم روا ؟ / مانند قلم باش به فرمان علی
.
.

.


از عین علی عروج ما معتبر است / وز لام علی لسان ما پر گهر است
آنکس که ندارد خبر از یای علی / از هستی خود در این جهان بی خبر است
.
.
فرشته در کفن چون دید ما را / به عشق مرتضی بوسید ما را
نویدی آمد از میخانه غیب / که چشم حیدر آمرزید ما را
.
.

تا حبّ علی و آل او یافته ایم / کام دل خویش مو به مو یافته ایم
وز دوستی علی و اولاد علی است / در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم
.
.
از دین نبی شکفته جان و دل من / با مهر علی سرشته آب و گل من
گر مهر علی به جان نمی ورزیدم / در دست چه بود از جهان حاصل من ؟
.
.
شایسته ترین مرد خدا بود علی / در شان نزول هل اتی بود علی
هرگز به علی خدا نمی باید گفت / لیک آینه ی خدا نما بود علی
.
.
بنیان کن منکر و مناهی است علی / رونق ده دین و دین پناهی است علی
در دامنش آویز که در هر دو جهان / سرچشمه ی رحمت الهی است علی
.
.
سر کوه بلند فریاد کردم / علی شیر خدا را یاد کردم
امیرالمومنین یا شاه مردان / دل نا شاد ما را شاد گردان
.
.
من خراب اونیم که اون خراب حیدره / این خرابی واسم از هزارتا آبادی سره
عطش منو بگیر ، بجاش یه پیمونه بده / تاج شاهی نمیخوام ، منصب دیوونه بده
.
.
من حب علی دارم و عالم دارم / با این همه مایه چه دگر کم دارم ؟
با لطف خدا اگر بمانم ثابت / در روز جزا کجا دگر غم دارم ؟
.
.
اگر هزار نذیر آمد و بشیر آمد / محمّد است که بى مثل و بى نظیر آمد
على ولىّ خدا ، صاحب ولایت بود / على معین رسول آمد و وزیر آمد
به پاس قدمت پیمان ، شه ولایت شد / که مست جام ولا از خم غدیر آمد
على به خدمت اسلام ، فضل سبقت داشت / که پاس خدمت دیرینه ناگزیر آمد
اسیر نَفْس نشد یک نَفَس علىّ ولى / نشد اسیر که بر مومنان امیر آمد
امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا ؟ / که سر بلند نشد هر که سر به زیر آمد
على نداد به باطل حقى ز بیت المال / که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد
على نخورد غذایى که سیر برخیزد / مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد
على غنى نشد الا به یمن دولت فقر / که دولتش به طرفدارى فقیر آمد
على ستم نکشید و حقیر ظلم نشد / نشد حقیر که ظالم برش حقیر آمد
على ز مظلمه خلق سخت مى ترسید / که حق به مظلمه خلق سختگیر آمد
درود باد بر آن ملتى که رهبر وى / چنین بلند مقام و چنین خطیر آمد

/ 0 نظر / 15 بازدید