سقای دشت کربلا

 

سقای دشت کربلا اباالفضل
دستش شده از تن جدا اباالفضل

الله ان قطع تمو یمیمنی
انی اهامی ابدا عن دینی

سقای دشت کربلا اباالفضل
سردار و سر از تن جدا اباالفضل

تو می روی من بی کسم اباالفضل
در چنگ قوم ناکسم اباالفضل

برخیز و بر پا دار علم اباالفضل
ای یادگار حیدرم اباالفضل

رفتی که تو آب آوری اباالفضل
بهر سکینه دخترم اباالفضل

چون در بهشت جاویدان رسیدی اباالفضل
در نزد جد اطهرم اباالفضل

ای نور چشمان ترم اباالفضل
پشت وپناه لشگرم اباالفضل

/ 0 نظر / 3 بازدید