به یاد داشته باش:

به یاد داشته باش:

 

من نباید چیزى باشم که تو میخواهى، من را خودم از خودم ساختهام،منى که من از خود ساختهام، آمال من است،تویى که تو از من میسازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

لیاقت انسانها کیفیت زندگى را تعیین میکند، نه آرزوهایشان ، و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو میخواهى ، و تو هم میتوانى انتخاب کنى که من را میخواهى یا نه، ولى نمیتوانى انتخاب کنى که از من چه میخواهى میتوانى دوستم داشته باشى، همین گونه که هستم و من هم میتوانى از من متنفر باشى بىهیچ دلیلى و من هم  چرا که ما هر دو انسانیم.

این جهان مملو از انسانهاست، پس این جهان میتواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد تو نمیتوانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمیصادر کنی و من هم،قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است. دوستانم مرا همین گونه پیدا میکنند و میستایند. حسودان از من متنفرند، ولى باز میستایند. دشمنانم کمر به نابودیم بستهاند و همچنان میستایندم.

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى. من قابل ستایشم و تو هم.

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد  به خاطر بیاورى که آنهایى که هر روز میبینى و مراوده میکنى. همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسانها را از پشت نقابهاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد که اینها رموز بهتر زیستن هستند.

 سرکار خانم مهندس دهقان نیری.

 استاد دانشگاه (معادلات  دیفرانسیل )

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمدحسين اكبري

بي قرار توام و در دل تنگم گله هاست- ...آه بي تاب شدن عادت كم حوصله هاست- مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب؛ در دلم هستي و بين من و تو فاصله هاست- آسمان با قفس تنگ چه فرقي دارد؟ بال وقتي قفس پر زدن چلچله هاست. باز مي پرسمت از مسئله ي دوري و عشق، وسكوت تو جواب همه ي مسئله هاست- با سلام و عرض ادب - وبلاگ جالبي دارين – خوشحال ميشم به منم سر بزنين . موفق وسلامت و پيروز باشين