«راز زندگی»

  «راز زندگی»
غنچه با دل گرفته گفت:
زندگی لب ز خنده بستن است
گوشه ای درون خود نشستن است
 
گل به خنده گفت:
زندگی شکفتن است
با زبان سبز راز گفتن است
گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه
 
از هم به گوش می رسد
تو چه فکر میکنی
کدام یک دُرست گفته اند ؟
من که فکر می کنم گل
 
به راز زندگی اشاره کرده است
هر چه باشد او گل است
گل یکی دو پیرهن
بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

قیصر امین پور.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید