زیباترین قسم سهراب

زیباترین قسم سهراب

نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچی از مردم آبادی.

به حباب نگران لب یک رود قسم!

و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت.

غُصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند.

لحظه ها عریانند .

به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز .........

/ 0 نظر / 14 بازدید