دوستت دارم حسین

روی قلب خود نوشتم؛ دوستت دارم حسین

من اگر زیبا و زشتم،،،،،دوستت دارم حسین

                             دوستت دارم حسین

/ 1 نظر / 2 بازدید
گیتی

دوستت دارم ای فرزند بهترین خدا و ای آقا و سرور شهیدان دوستت دارم حسین ای فرزند بهترین زنان عالم .