عشق امام حسین (ع)

 

عشق امام حسین (ع)

 کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی

نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی

چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد

چه دوزخی ، چه بهشتی ، چه طاعتی ، چه گناهی

دست من گیر؛ که این دست همان است که من سالها از غم هجران تو بر سر زده ام

حسین جان حسین جان ، حسین جان حسین جان

 سید احمد نجفی

/ 0 نظر / 3 بازدید