یا ر ّب الحٌسین

یا ر ّب  الحٌسین

به حسین (ع) شهید عظیم این جهان توسل کن!

چرا که او دارای  مقام  والائی  است  و بگو : ای  مدد کننده  ما  

 و  روبروی بارگاه هاشمی او بایست و بگو ای نور پیامبر

 و  ای  سید  و  تکیه گاه ما

تو را به جدّت  قسم  بر  ما  نظر کن

که هرگاه بر ما نظر کنی روح و  جان ما جاودانه می شود

ای بوش خوش  پیامبر  و  ای شکوفه بوستان او

ای کسی که روح و جسدش پاک و طاهر و مُطهر است

ای ستاره درخشان آسمان بزرگی و عظمت

از روز اَزل بزرگی و بزرگواری و عظمت را خداوند به شما داده است.

خداوندا :

ای کریمترین کریمان

به مدد اهل بیت پیامبر برگزیده ات ما را مدد فرما

خدایا غضب خویش را از ما  بازدار  و رحمت خود  را بر ما نازل کن

و سرزمین های مسلمانان را  از هر بدی و گرفتاری مَصون  و ایمن دار

تو ما را کفایت می کنی  و بهترین یار  و یاوری  و  هیچ  اراده

و قدرتی نیست مگر اراده و قدرت خداوند  بزرگ و بلند مرتبه

خدایا:

ما را  در  یاد  و  شکر  و عبادتت یاری کن  و بر حبیب و شفیع و سید و سالار ما مُحمد و خاندانش درود فرست.

                                                                        آمین

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

من از کودکی عاشقت بوده ام

                                      قبولم نما گرچه آلوده ام

کی ام من که باشم هوادار تو

                                      هوادار تو هست  دادار تو

من از ریزخواران توام

                                     اگر چه بدم میهمان توام

به عشقت از آن دم که خود دادی ام

                                     به چشم همه آبرو دادی ام

   زدر راندگانت حسابم مکن

                                    گدایم کرم کن جوابم نکن

از این روی سپیدم بر داورم

                                    که من هم سیاهی این لشگرم

مبادا برانی مرا  از درت

                                     به پهلوی بشکسته مادرت

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

روی قلبم نوشتم دوستت دارم حسین

                          من اگر زیبا و زشتم دوستت دارم حسین

                          دوستت دارم حسین

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

/ 1 نظر / 16 بازدید
س.نجفی

عکس های هیئت لطفا