+ عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند

 

        عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند 

1. No Breakfastنخوردن صبحانه

2 . Overeating

پرخوری 

3. Smoking

سیگار کشیدن

4. High Sugar consumption

خوردن قند و شکر زیاد

5. Air Pollution

 آلودگی هوا

6 . Sleep Deprivation

کم خوابی 

7. Head covered while sleeping

خوابیدن در حالتی که روی سر پوشیده باشد (مانند کشیدن پتو روی سر یا صورت) که باعث افزایش کربن و کمبود اکسیژن برای

تنفس میشود 

 

8. Working your brain during illness

 کار کشیدن از مغز در دوره بیماری

9. Lacking in stimulating thoughts

کمبود فکرهای سازنده در مورد آینده

 

10. Talking Rarely

 کم حرفی  یا سکوت دایمی. 

صحبت کردن از روی مطالعه (و نه پرحرفی های بیهوده) ،انتقال خرد و دانش و آگاهی به دیگران باعث افزایش کارایی مغز میشود.

علل اصلی از بین برنده کبد

1. Sleeping too late and waking up too late are main cause.

 دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن

2. Not urinating in the morning.

 ادرار نکردن پس از بیدار شدن

3 . Too much eating.

پر خوری

4. Skipping breakfast.

 نخوردن صبحانه

5. Consuming too much medication.

مصرف بی حد دارو

6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and

artificial sweetener.

مصرف مواد نگهدارنده، افزودنی ها، رنگ های خوراکی و شیرین کننده های صنعتی

 

7. Consuming unhealthy cooking oil.

مصرف روغن

8. Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver.

مصرف غذاهای نپخته یا سرخ کردنی های بیات  

 

 پنج غذای اصلی ایجاد کننده سرطان

 

1.. Hot Dogs

هات داگ

2. Processed meats and Bacon

گوشت های فرآوری شده 

3. Doughnuts

 دونات

4. French fries

 سیب زمینی سرخ کرده

5. Chips, crackers, and too much eating of cookies

 چیپس، کراکر و خوردن شیرینی جات بیش از حد

 

نویسنده : حسین طالبی ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک