آرزو را کوتاه گیر
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

حضرت علی (ع):

آرزو را کوتاه گیر که عمر کوتاه است و کار نیک به جای آر که اندکش نیز بسیار است