اصل عبادت
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

بی علی، اصل عبادت باطل است.

بی علی، هر کس بمیرد جاهل است.

بی علی، تقوا گُلی بی رنگ و بُوست.

بندگی، همچون نمازی بی وضوست.