""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

مجله لایف به مناسبت گذشت ۱۲۰ سال از تولد چاپلین بزرگ برای ا ولین بار منتشر کرد

 

من زمان زیادی در سیرک زیسته ام

 

وهمیشه وهر لحظه برای بند بازان  روی ریسمان لرزنده نگران بودم.

 

اما این حقیقت را بگویم که مردم بر روی زمین استوارو گسترده

 

بیشتر از بند بازانی که روی ریسمان لرزنده هستند سقوط می کنند.

 

 

 

بخشی از وصیت  اش به جرالدین

 

 

 

اموخته ام که

 

 

 

با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید
ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ، می توان قلب
خرید، ولی عشق را نه.

آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام ... که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی
به دور از جدی بودن باشیم
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
آموخته ام ... که پول شخصیت نمی خرد
آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به
دست بیاورم
آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد
آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
آموخته ام ... که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد
آموخته ام ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم
آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم
آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم
آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد

 

 

 

چارلی چاپلین


1390/09/01

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کاشکی کاری کنیم تا همه بفهمند چه قشنگه بخشش ، بجای کینه

دو تا داداش مزرعه ای از پدرشون به ارث بردند و برادر بزرگتر اونو به دو نیم تقسیم کرد و هر کدوم در قسمت خودش خونه ای ساخت و توش شروع به زندگی کرد.

برادر کوچیکه همیشه از برادر بزرگتر ناراحت بود ، آخه فکر می کرد اون زمین بهتر و مرغوب تر رو واسه خودش برداشته.

به همین دلیل هم ازش کینه به دل گرفته بود و ارتباطش رو با برادر بزرگتر قطع کرده بود.

و از اونجائی که دیگه چشم دیدن اونو نداشت یه روز کانال بزرگی بین دو زمین حفر کرد و توش هم آب انداخت تا رابطه شون کاملا قطع بشه.

برادر بزرگ هم که از کار اون خیلی عصبانی شده بود از شهر نجاری آورد و بهش گفت : 

من برای انجام کارهام برمی گردم شهر ، توی انبار تا دلت بخواد چوب دارم ، می خوام تا شب که می یام کنار این کانال یه دیوار بلند چوبی بکشی تا دیگه چشمم به قیافه برادرم نیفته.

شب که برگشت ، دید نجار بجای دیوار ، پل زیبائی روی نهر ساخته!

پس با تندی و عصبانیت به سمت نجار رفت تا باهاش برخورد کنه که دید برادر کوچیکش از پل عبور کرد و در حالیکه اشک صورتش رو پوشونده بود جلو اومد و اونو در آغوش کشید و غرق بوسه کرد و گفت :

منو ببخش داداش مهربونم!

من کار زشتی کردم ولی رفتار تو خیلی قشنگ و انسانی بود داداش گلم.

برادر بزرگ که خیلی خوشحال شده بود از نجار تشکر کرد و دستمزد خوبی بهش داد و ازش خواهش کرد که چند روزی مهمونش باشه.

نجار قبول نکرد و گفت :

باید زودتر برم ، آخه پل های زیادی هست که باید بسازم.

 

 

عزیز دلم ، نمی خوای تو هم همین الآن سازنده یکی از این پل ها باشی؟

نمی خوای کینه ات رو با زدن یه پل به قلب اونی که بهت آزار رسونده بذاری کنار؟

نمی خوای بجای اهریمن نفرت ، فرشته عشق رو بهش هدیه بدی؟

کاشکی از درخت یاد بگیریم که حتی سایه اش رو از سر هیزم شکنی که تیشه به ریشه اش می زنه دریغ نمی کنه.

کاشکی کاری کنیم تا همه بفهمند چه قشنگه بخشش ، بجای کینه.

پس معطل نکن مهربون و...

دکتر شاهین فرهنگ

 

 

1390/09/01

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

به یاد داشته باش:  

من نباید چیزى باشم که تو میخواهى، من را خودم از خودم ساختهام،منى که من از خود ساختهام، آمال من است،تویى که تو از من میسازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

 

لیاقت انسانها کیفیت زندگى را تعیین میکند، نه آرزوهایشان ، و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو میخواهى ، و تو هم میتوانى انتخاب کنى که من را میخواهى یا نه، ولى نمیتوانى انتخاب کنى که از من چه میخواهى میتوانى دوستم داشته باشى، همین گونه که هستم و من هم میتوانى از من متنفر باشى بىهیچ دلیلى و من هم  چرا که ما هر دو انسانیم.

 

این جهان مملو از انسانهاست، پس این جهان میتواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد تو نمیتوانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمیصادر کنی و من هم،قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است. دوستانم مرا همین گونه پیدا میکنند و میستایند. حسودان از من متنفرند، ولى باز میستایند. دشمنانم کمر به نابودیم بستهاند و همچنان میستایندم.

 

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى. من قابل ستایشم و تو هم.

 

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد  به خاطر بیاورى که آنهایى که هر روز میبینى و مراوده میکنى. همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسانها را از پشت نقابهاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد که اینها رموز بهتر زیستن هستند.

 

 سرکار خانم مهندس دهقان نیری.

 

 استاد دانشگاه (معادلات  دیفرانسیل )

1390/08/10

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

21 جمله انرژي زا از آنتوني رابينز !!

یک به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .

دو با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مکالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

سه همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرجنکنید و یا همانقدر که می خواهید نخوابید .

چهار وقتی می گویید "دوستت دارم" منظورتان همین باشد .

پنج وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .

شش قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .

هفت به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .

هشت هیچوقت به رؤیاهای کسی نخندید . مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند .

نه عمیقاً و بااحساس عشق بورزید . ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .

ده در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .

یازده مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .

دوازده آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .

سیزده وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید ، لبخندی بزنید و بگویید "چرا می خواهی این را بدانی؟"

چهارده به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .

پانزده وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید "عافیت باشد "

شانزده وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

هفده این سه نکته را به یاد داشته باشید : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن

هجده اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

نوزده وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .

بیست وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید ، کسی که تلفن کرده آن را درصدای شما می شنود .

بیست و یک زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند .

 1390/07/28

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

10 درس طلایی از آلبرت انیشتن !


1. كنجكاوی را دنبال كنید:
"من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق كنجكاوی هستم"

چگونه كنجكاوی خودتان را تحریك می كنید؟
من كنجكاو هستم، مثلا برای پیدا كردن علت اینكه چگونه یك شخص موفق است و شخص دیگری شكست می خورد.
به همین دلیل است كه من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت كرده ام.
شما بیشتر در چه مورد كنجكاو هستید؟
پیگیری كنجكاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.

 


2. پشتكار گرانبها است:
"من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشكلات زمان زیادی می گذارم"
تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی كه آن را برساند.
پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای كه شروع كرده اید را به پایان برسانید.
با پشتكار می توانید بهتر به مقصد برسید.

3. تمركز بر حال:
"مردی كه بتواند در حالی كه غذا مي خورد، با ایمنی رانندگی كند، از لذت  غذا خوردن  آنطور كه سزاوار آن هست بهره نمی برد"
پدرم به من می گفت نمی توانی در یك زمان بر ۲ اسب سوار شوی.
من دوست داشتم بگویم تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز.
یاد بگیرید كه در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به كاری كه در حال حاضر انجام می دهید.
انرژی متمركز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شكست است.

4. تخیل قدرتمند است:
"تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیــل به مراتب از دانش مهم تر است"
آیا شما از تخیلات روزانه استفاده می كنید؟
تخیل پیش‌درآمد تمام داشته‌های شما در آینده است.
نشانه واقعی هوش دانش نیست، تخیل است.
آیا شما هر روز ماهیچه های تخیل تان را تمرین می دهید؟
اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل به حالت سكون دربیایند.

5. اشتباه كردن:
"كسی كه هیچ وقت اشتباه نمی كند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمی گیرد"
هرگز از اشتباه كردن نترسید چون اشتباه شكست نیست.
اشتباهات شما را بهتر، زیرك تر و سریع تر می كنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب كنید.
قدرتی كه منجر به اشتباه می شود را كشف كنید.
من این را قبل گفته ام، و اكنون هم می گویم، اگر می خواهید به موفقیت برسید اشتباهاتی كه مرتكب می شوید را ۳ برابر كنید.

6. زندگی در لحظه:
"من هیچ موقع در مورد آینده فكر نمی كنم، خودش بزودی خواهد آمد"
تنها راه درست آینده شما این است كه در همین لحظه باشید.
شما زمان حال را با دیروز یا فردا نمی توانید عوض كنید.
بنابراین این از اهمیت فوق العاده برخوردار است كه شما تمام تلاش خود را به زمان جاری اختصاص دهید.
این تنها زمانی است كه اهمیت دارد، این تنها زمانی است كه وجود دارد.

7. خلق ارزش:
"سعی نكنید موفق شوید، بلكه سعی كنید با ارزش شوید"
وقت خود را به تلاش برای موفق شدن هدر ندهید بلكه وقت خود را صرف ایجاد ارزش كنید.
اگر شما با ارزش باشید، موفقیت را جذب می كنید.
استعدادها و موهبت هایی كه دارید را كشف كنید.
بیاموزید چگونه آن استعدادها و موهبت های الهی را در راهی استفاده كنید كه برای دیگران مفید باشد.
تلاش كنید تا با ارزش شوید و موفقیت شما را تعقیب خواهد كرد.

8. انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید:
"دیوانگی یعنی انجام كاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن"
شما نمی توانید كاری را هر روز انجام دهید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید، به عبارت دیگر، نمی توانید همیشه كار یكسانی (كارهای روزمره) را انجام دهید و انتظار داشته باشید متفاوت به نظر برسید.
برای اینكه زندگی تان تغییر كند، باید خودتان را تا سر حد تغییر افكار و اعمالتان متفاوت كنید، كه متعاقبا زندگی تان تغییر خواهد كرد.

9. دانش از تجربه می آید:
"اطلاعات به معنای دانش نیست. تنها منبع دانش تجربه است"
دانش از تجربه می آید. شما می توانید درباره انجام یك كار بحث كنید، اما این بحث فقط دانش فلسفی از این كار به شما می دهد.
شما باید این كار را تجربه كنید تا از آن آگاهی پیدا كنید.
تكلیف چیست؟ دنبال كسب تجربه باشید!
وقت خودتان را صرف یاد گرفتن اطلاعات اضافی نكنید. دست بكار شوید و دنبال كسب تجربه باشید.

10. اول قوانین را یاد بگیرید بعد بهتر بازی كنید:
"اگر شما قوانین بازی را یاد بگیرید از هر كس دیگر بهتر بازی خواهید كرد"

دو گام هست كه شما باید انجام بدهید:
اولین گام اینكه شما باید قوانین بازی كه می كنید را یاد بگیرید، این یك امر حیاتی است.
گام دوم هم اینكه شما باید بازی را از هر فرد دیگری بهتر انجام بدهید.
اگر شما بتوانید این دو گام را حساب شده انجام دهید موفقیت از آن شماست.

 

 1390/07/25

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

افلاطون گفته روح دایره است
و من دایره های روحم را کشف کردم!
پنح دایره دور روحم کشیدم، و خودم را در مرکز این دایره ها قرار دادم
 
 
در دایره اول نام افرادی را نوشتم که حال و هوای خوبی به من می دهند
و در دایره پنجم که دورترین دایره به مرکز بود
نام کسانی را که از دنیای من فاصله دارند و بیشترین کشمکش را با آنها دارم
 
 
همه ما دلمان می خواهد که احساسی خوب در مورد خودمان داشته باشیمو گاهی اوقات نداریم!
گاهی حال و هوای ما در مورد خودمان بستگی به تاثیری دارد که دیگران روی ما می گذارند
... به آنهایی که در دایره آخر هستند و سعی می کنند که اعتماد به نفس ما را از بین ببرند
 
 
نمی توانی کسی را مجبور کنی که دوستت داشته باشد
و گاهی حضور در کنار افراد نامناسب باعث می شود
حتی در مفایسه با تنهایی ات، بیشتر احساس تنهایی کنی...
 
در چنین وضعیتی تلاش برای ایجاد تغییر و تحول
ممکن است باعث شود راهت را گم کنی
یا شاید باعث شود وجود خودت که تو را "تو" می کند را ازدست بدهی
 
 
گاه سالها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی
به همین دلیل بسیار مهم است
که افرادی را در اطرافت داشته باشی که دوستت بدارند
حتی گاهی بیشتر از آنچه که
خودت می توانی خودت را دوست داشته باشی
 
 
در مواجه با افراد از خودت بپرس
این فرد چه حسی در من ایجاد می کند...
در کنار او می توانم خودم باشم؟
با او می توانم رو راست باشم؟
می توانم به او هرچه می خواهم بگویم؟
در کنار او احساس راحتی می کنم؟
وقتی او وارد می شود چه حسی به من دست می دهد؟
و وقتی می رود چه حالی می شوم؟
وقتی با او هستم احساسات واقعی ام را پنهان می کنم یا با او روراستم؟
آیا او باعث می شود احساس حقارت کنم یا به خودم ببالم؟
 
 
فلسفه وجود این 5 دایره،  شناخت است، نه پیش داوری
پس با خودت روراست باش
با افرادی که در نظر تو بد خلق اند، مدارا کن
و خودت را مقید نکن که چون به صرف اینکه با کسی در سر کار و یا اوقاتی ممتد
هر روز زمانی را می گذرانی
باید او را در دایره اول و نزدیک به خودت جای دهی
 
 
در دایره اول افرادی را بگذار که از صمیم جان به آنها اعتماد داری
حتی اگر هر روز آنها را نمی بینی
ولی وجود آنها باعث حس خوب و ارزشمندی در تو می شود
از خودت بپرس
در مورد افکار و خواسته هایم به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟
آنها همان کسانی هستند که در دایره اول جای دارند
با این افراد و در کنار آنها، قدرتمندی...
ارزشهای مشترک با آنها داری
و با حضور آنها در زندگیت، دنیا را زیباتر می بینی
دوستان و همراهانی خارق العاده!
 
 
دایره دوم جای کسانی است که به رشد معنوی تو کمک می کنند
مربیان... آموزگاران
و شاید هم افرادی که تنها برای وقت گذرانی خوبند
بیرون رفتن و خندیدن...
چیزی به تو اضافه نمی کنند
ولی در عین حال هم باعث نمی شوند که حس بدی نسبت به خودت داشته باشی
 
 
دایره سوم همکاران و اقوامند
و شاید هم آدمهای خنثی، کسانی که نقش بسیار کوچکی در چند ساعت از زندگی تو ایفا می کنند
و تاثیر آنها نیز تنها همان چند ساعتی است که با آنها هستی
هیچ زمانی در غیر از ساعت ملاقاتشان به آنها فکر نمی کنی
و به راحتی می شود با فرد دیگری جایگزین شوند
افراد این دایره در محدوده کار و وظایفشان با تو هستند و لاغیر
 
 
دایره چهارم سر آغاز عزم راسخ توست!
آنها کسانی هستند که در کار تو اخلال ایجاد می کنند
افراد این دایره لزوما" با خود واقعی تو مرتبط نیستند
حتی ممکن است رییس اداره ای باشد که تنها دورادور با کار آنها در ارتباطی
افراد این دایره در زندگی اجتماعی و حرفه ات مهم هستند...
در کنار آنها نمی توانی راحت باشی
و وقتی آنها را می بینی شاید حتی آشفته و پریشان شوی
 
 
دایره آخر جای دورترین افراد است
جای آدمهایی که به تو لطمه زده اند، تحقیرت کرده اند،
کسانی که همیشه به تو انرژی منفی می دهند
و احساسات زجرآوری را با آنها تجربه می کنی
 
 
خوب اکنون که جای هر کس را تعیین کردی
اجازه نده کسانی که در دایره آخر جای دارند
مستقیما" روح و روان تو را هدف قرار دهند
نگذار کسی اولویت زندگی تو باشد، وقتی تو فقط یک انتخاب در زندگی او هستی...
یک رابطه بهترین حالتش وقتی است که دو طرف در تعادل باشند
 
 
شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن
چون کسی که تو را دوست داشته باشد به آن توضیحات نیازی ندارد
و کسی که از تو بدش بیاید، باور نمی کند!
 
 
وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی
وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی
وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید!
وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،
یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.
انتخاب با توست...
ما کسانی که به فکرمان هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم
و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه ای به فکر ما نیستند!
این یکی از حقایق عجیب زندگی است،
و اگر این را بفهمی،
هیچوقت برای تغییر دیر نیست!
 

11/07/1390

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

برای زنده ماندن بدان

 

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند

 

 .

 

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند

 

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

 

.

 

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم

 

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

 

.

 

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست

 

بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

 

.

 

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها

 

بلکه مو خاکستری ها هستند!

 

چارلی چاپلین

 

 

 

 

 

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

 

.

 

دنیای بیرحمیست

 

چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم

 

چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .

 

.

 

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن

 

صداقت با دروغگو

 

و مهربانی با سنگدل

 

.

 

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه یک بار نبضشو نگیر

 

دیگه مرده

 

.

 

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن

 

.

 

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

 

و اگر حق با شما نیست هیچ حقی برای عصبانی شدن ندارید .

 

 .

 

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها

 

اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

 

( ریچارد نیکسون )

 

.

 

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم

 

امروز، دیروز نیست

 

و فردا امروز نمی‌شود

 

.

 

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

 

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست

 

.

 

اگه یه روز حس کردی تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن

 

چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی !!

 

.

 

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور

 

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

 

.

 

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

 

.

 

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان

 

باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد

 

.

 

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد

 

اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟

 

 

 

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی

 

.

 

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

 

مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

 

.

 

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است . یکی درآسمان ویکی در قلب

 

.

 

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا

 

زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند

 

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست

 

س.محمدی

 

1390/06/27

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

چقدر زیبا گفته:

 

دموکراسی می گوید : رفیق حرفت را خودت بزن ،نانت را من می خورم

مارکسیسم می گوید: نانت را خودت بخور ، حرفت را من می زنم!

فاشیسم می گوید : نانت را من میخورم ، حرفت را هم من می زنم ، تو فقط برای من کف بزن!

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور ، حرفت را هم خودت بزن ، من برای اینم  که به حق برسی!

اسلام دروغین می گوید:تو نانت را بیاور بده به ما،ما قسمتی از آن را جلویت می اندازیم و تو حرف بزن ... اما حرفی را که ما می گوییم!

(معلم،دکتر علی شریعتی)

 

1390/06/19

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

حواست رو خوب جمع كن  !

 

گفتم  : خسته ام ...

 

 

 

گفتی  :

 

لا تقنطوا من رحمه الله   

 

از رحمت خدا ناامید نشید ( زمر/53)

 

گفتم  : هیشکی نمی دونه تو دل من چی میگذره

 

 

 

گفتی  :

 

ان الله یحول بین المرء و قلبه

 

خدا حائل است بین انسان و قلبش (انفال/24)

 

گفتم  : غیر از تو کسی رو  ندارم

 

 

 

گفتی  :

 

نحن اقرب الیه من حبل الورید

 

ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم (ق / 16)

 

 

 

گفتم  : ولی انگار اصلا منو فراموش کردی ! 

 

 

 

گفتی  :

 

فاذکرونی اذکرکم

 

منو یاد کنید تا یاد شما باشم ( بقره / 152 )

 

گفتم  : تا کی باید صبر کرد ؟

 

 

 

گفتی  :

 

و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا

 

تو چه میدونی شاید وقتش نزدیک باشه  ( احزاب / 63 )

 

گفتم  :تو بزرگی و نزدیک بودنت، برای منه کوچيک خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟

 

 

 

گفتی  :

 

و اتبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله

 

کارایی که بهت گفتم انجام بده و صبر کن تا خدا خودش حکم کنه ( یونس / 109 )

 

گفتم  :خیلی خونسردی! تو خدایی و صبور! من بنده ات هستم و ظرف صبرم کوچک ... یه اشاره کنی تمومه !

 

 

 

گفتی  :

 

عسی ان تحبوا شیئا و و هو شر لکم

 

شاید چیزی که تو دوست داری به صلاحت نباشه ( بقره / 216 )

 

گفتم  : انا عبدک الضعیف و الذلیل ... اصلا چطور دلت میاد ؟

 

 

 

گفتی  :

 

ان الله بالناس لرئوف رحیم

 

خدا نسبت به همه مردم – نسبت به همه – مهربونه ( بقره / 143 )

 

گفتم  : دلم گرفته

 

 

 

گفتی  :

 

بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا

 

(مردم به چی دل خوش کردن ؟) باید به فضل و رحمت خدا شاد بود.

 

گفتم  : راست ميگيد اصلا بی خیال!  توکلت علی الله 

 

 

 

گفتی  :

 

ان الله یحب متوکلین

 

خدا اونایی رو که توکل میکنن دوست داره ( آل عمران / 159 )

 

گفتم  : خیلی چاکریم ! ولی اینبار، انگار ...

 

گفتی  :

 

حواست رو خوب جمع کن ! یادت باشه که :

 

و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره

 

            بعضی از مردم خدا رو فقط به زبون عبادت میکنن . اگه خیـری بهشون برسه ، امـن و آرامـش

 

 پیدا می کنن و اگه بلایی سرشون بیاد

 

تا امتحان شن ، رو گردون میشن .

 

خداوندا ، تو كه با كلامي زمين و آسمان را

 

آفريـدي ، با كـلامي مرا جويبـاري كن

 

تا در خاك تشنه فرو رفته باشم

 

و يا پـروانه اي كن تا قبل از

 

غروب آفتاب مرده باشم . 

 

 

 

(بيدل دهلوي)

 

بیایید بیایید

 

در ایـــن خــاک

 

در این مزرعه پاک

 

به جز مهـر

 

به جز عشـق

 

دگر بذر نپاشیـم .

 

 

 

 

1390/05/13

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

بهتر است بـدانيـم کـه ...

 

 

تا روزي که بخشيدن را ياد نگرفته ايم ؛

 

زندگي کردن را نخواهيم آموخت

 

بـدانيـم کـه ؛

 

براي غالب شدن بر عادت زشت شکايت کردن ،

 

بايد برکات زيباي خـداونـد

 

را بشماريم .

 

بـدانيـم کـه ؛

 

خـدا مي خواهد

 

در هـر لحظـه براي

 

هر يک از ما همه چيز باشد.

 

بـدانيـم کـه ؛

 

آنچنان که جواهر بدون ساييدن براق نمي شود ،

 

ما هم بدون درد کشيدن ،

 

کامل نخواهيم شد .

 

بـدانيـم کـه ؛

 

کمک خـدا

 

فقط به اندازه يک دعا

 

از ما فـ ـاصـ ـلـ ـه دارد .

 

بـدانيـم کـه ؛

 

بهتر است نقشه هاي خود را با مداد تصورات خود بکشيم

 

و آنگاه

 

پاک کن را به دستان

 

پرقدرت خـداونـد بسپاريم .

 

بـدانيـم کـه ؛

 

پاسـخ درست خـداوند هميشـه

 

بعد از درخواست اشتباه ما

 

روشنايي بخش است .

 

بـياييـد هـر روز تـازه را

 

با دلايـل خاصـي که آن روز دارد

 

 

 

به ستايش خـداونـد مشغول باشيـم

 

 

 

تا در آن روز شاهـد خلق بهتـريـن

 

و زيباتريـن لحظه ها باشيـم .

 

آنگاه که دوست داری ، کسی  همواره به یادت باشد، به یاد من باش،که همواره به یاد تو هستم. سوره بقره  آیه 152

 

1390/05/13

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

برنامه ريزي كن وقتي ديگران بازي مي كنند

 

" مطالعه كن وقتي ديگران خوابند

 

"
" تصميم گيري كن وقتي ديگران تعلل مي كنند
" "

" آماده سازي كن وقتي ديگران در حال خواب ديدنهاي روزانه هستند

 

 

 

"
" شروع كن وقتي ديگران به تعويق مي اندازند
"

 

"

" كار كن وقتي ديگران در حال آرزو كردن هستند

 

"
" ذخيره كن وقتي ديگران تباه مي سازند

 

گوش كن وقتي ديگران صحبت مي كنند

 

" " لبخند بزن وقتي ديگران اخم مي كنند

 

ستايش كن وقتي ديگران نكوهش مي كنند

 

" سماجت كن وقتي ديگران باز ايستادند

 

 

 

1390/05/13

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

اگر همواره مثل گذشته بیندیشید همان چیزی را بدست می آورید که تاکنون کسب کرده ایدر

 

دنیا هم به آدمهای بدبین نیاز داره هم به آدمهای خوشبین،آدمهای خوشبین هواپیما می سازند و آدمهای بدبین چتر نجات

 

سعی کنید آنچه را که دوست دارید بدست آورید وگرنه باید آنچیزی را که بدست می آورید دوست داشته باشید

 

 

 

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند!؟ سنگ می گه هنوز اونقدر سخت نشده ام

 

هیچ گاه عشق را گدایی نکن

 

چون معمولا چیز باارزش را به

 

 گدا نمی دهند.

 

کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلب

 

 بزرگی داشته باشه،تا مجبور نشی

 

 برای اینکه در قلبش جا بگیری

 

خودت را کوچک کنی

 

هرگز امید را از کسی سلب نکن شاید این تنها چیزیست که دارد

 

هرگاه دیدی گناهی اونقدر بزرگه که نمی تونی ببخشیش

 

 بدون که اون از کوچکی قلبته نه از بزرگی گناه

 

ما همیشه صداهای بلند را می شنویم،پررنگها را می ینیم،سختها را می خواهیم،

 

غافل از اینکه خوبان آسان می آیند، بی رنگ می مانندو بی صدا می روند.

 

1390/05/13

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

شخص غايب هميشه مورد سرزنش است.((مثل لهستاني))

 

 

 

مردم حتي زماني هم كه از شما مي خواهند معايب شان را آشكارا به آنها بگوييد، انتظار ستايش و تحسين دارند.((ويليام سامرست موام))

 

 

 

مردم را در غيب همان گوي كه در [ پيش ] روي تواني گفت.((خواجه عبدا... انصاري))

 

 

 

مشكل ترين كارها اين است كه انسان خود را بشناسد و آسانترين كارها اين است كه از ديگران عيب جويي كند.((لردآويبوري))

 

 

 

وقتي مردم از كسي تعريف مي كنند كمتر كسي باور مي كند، ولي وقتي كه از كسي بدگويي مي كنند همه باورشان مي شود.((؟))

 

 

 

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.((آبراهام لينكلن))

 

 

 

موفق ترين مديران كساني هستند كه تا وقتي " كهنه " خوب است از آن استفاده مي كنند و به محض اينكه " نو " بهتر شد آن را در اختيار مي گيرند.((رابرت وندرپول))

 

 

 

آن كس كه از اول مي داند به كجا مي رود، خيلي دور نخواهد رفت.((ناپلئون بناپارت))

 

 

 

اسارت و بندگي مردم به خود آنها و ميزان تحمل رنج و قبول فداكاري شان بستگي دارد.((گاندي))

 

 

 

تو مي كوشي كه آسوده تر باشي، من مي كوشم كه ديگران آسوده تر از من باشند.((سعيد نفيسي))

 

 

 

خود را قرباني كنيم بهتر است كه ديگران را.((گاندي))

 

 

 

رَد راستي، رَد خويشتن است.((اُرد بزرگ))

 

 

 

گمان مبر كه ديگران تو را به آرمانت خواهند رساند.((اُرد بزرگ))

 

 

 

دانشمند شيمي كه با مواد خطرناك به آزمايش مي پردازد و پزشكي كه در معرض ابتلا به بيماريهاي واگيردار است، همه به دليل وظيفه شغلي و احساس نبوغ خود فداكاري مي كنند.((جان كاينرل))

 

 

 

فداكاري در دو مورد خوب است : اول اينكه تنها راه باقي مانده باشد و از هيچ راه ديگري غير از جانفشاني نتوان به هدف مورد نظر دست يافت. دوم آنكه بدانيم ديگران با اين فداكاري خوشبخت خواهند شد.((موريس مترلينگ))

 

 

 

كساني كه ترك دنيا مي كنند، بهترين راه استفاده از دنيا را يافته اند.((حجازي))

 

داريد كه در دوره حيات از دست شخصيت خودتان و آنچه كه نامش را «من» مي گذاريد، چقدر آسيب ديده ايد؟ تمام اوقات تلخي ها، رنجها، زيانها، بدبختي ها و ناكامي هاي شما در طول مدت حيات از دست همين «من» بوده است.((موريس مترلينگ))

 

 

 

آتش را نمي توان با آتش خاموش كرد.((مثل يوناني))

 

 

 

اگر انسان يك روز از خودخواهي [ اش ] بگذرد، همه او را نيك خواهند گفت.((كنفوسيوس))

 

 

 

ابن سینا: من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!

 

 

 

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می شود، می تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می شود، شکست دهد. ((نارسیس))

 

 

 

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می شوی و مهم تر آنکه خوک از این کار لذت می برد. "جورج برنارد شاو"

 

 

 

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.(مونتسکیو)

 

 

 

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.*انیشتین

 

 

 

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی......
نلسون ماندلا

 


یادمان باشد بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را
مثل : بابا، مامان، پدربزرگ....

 

 

 

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند."آلبرت انیشتین"

 

 

 

روان نژندها توی آسمان، قصرها می سازند. روان پریش ها توی آن ها زندگی می کنند. روان پزشک ها می روند اجاره ها را می گیرند.

 

 

 

جملۀ «نگران نباش، درست اش می کنیم.»، از مقدس ترین عباراتِ دنیاست. فکر می کنم کسانی که روزی این جمله را از کسی می شنوند، جزء آدم های خوش شانس دنیا به حساب می آیند. «نگران نباش، درست اش می کنیم.»

 

 

 

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تاخود را وزن کنید، در حالی که شکم تان را تو داده اید.چارلز استیون هامبی

 

 

 

بچه دار شدن تصمیم خطیری ست. با این تصمیم می گذارید که قلب تان تا ابد جایی در بیرون و دوروبر تن تان به سر برد. / الیزابت استون

 

 

 

می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش تر از نیاز، مهربان باشیم.جی. ام. بری

 


شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم. / الکس تان

 

 

 

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند.انتوان چخوف

 

 

 

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست .
آلبر کامو

 

 

 

جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کسی بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.پروفسور حسابی

 

 

 

هر شکلی از حکومت محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است که بر آن بنا نهاده شده است"ویل دورانت"

 

 

 

مردم دو دسته اند، یا گول می خورند یا گلوله...
از دفتر خاطرات یک دیکتاتور

 

 

 

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ

 

 

 

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود. گرایش به خشنود ساختن همگان.افلاطون

 


وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از کنار همین آدمها رد میشی

1390/04/10

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

سخني از ناپلئون

 

هرگز اشتباه نکن ....

اگر اشتباه کردي ... تکرار نکن
اگر تکرار کردي ... اعتراف نکن
اگر اعتراف کردي ... التماس نکن
اگر التماس کردي ... ديگر زندگي نکن

 

اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه‌اي را بالا ببري


 وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها مي كند پرهايش سفيد مي ماند، ولي قلبش سياه ميشود. دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است


عشق خيس شدن دو دلدار در زير باران نيست...عشق اينست که من چترم را روي دلدار بگيرم واو نبيند....نبيند وهرگز نداند که چرا در زير باران خيس نشد


انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست. تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد

 


گاهی وقتها چقدر ساده عروسک می شویم نه لبخندمی زنیم نه شکایت می کنیم فقط احمقانه سکوت می کنیم

 

بچه بوديم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مردهاي قوي ......بزرگ شديم دخترا عاشق مرداي قوي شدن و پسرا عاشق عروسکا
 

خوشبختی مثل یك توپ است وقتی در حركت است به دنبالش می دویم و وقتی ایستاده است به آن لگد می‌ زنیم


عشق مثل آبي است درون دستت كه اگر از آن غافل شوي جز خاطره چيزي برايت باقي نمي ماند
 

همیشه در شیرین ترین لحظات زندگی در انتظار تلخی باش که غم و شادی با هم است مانند مرگ و زندگی ...........با همه مهربان بودن و بخشنده بودن است که جاودانه است


آرام باش ،توكل كن،تفكر كن،آستين ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را ميبيني كه زودتر از تو دست به كار شده اند

پروانه اغلب فراموش می کند که روزی کرم بوده است

 

 مهربانی را درنقاشی کودکی دیدم که خورشید را سیاه کشیده بود که پدرش زیر نورخورشید نسوزد


 

در کوهپایه های عشق دستت را به کسی نده تا از ان نترسی که در ارتفاعات دستت را رها کند


سخنی از کنفوسیوس: مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نیست و مرد کوچک تکبر دارد ولی وقار ندارد

 

 سخنی از بالزاک : بدبختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند...

 همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی. 

 

 

 

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تو هماني كه مي انديشي

اگر فكر مي كنيد
 كه شكست خواهيد خورد ؟!!!!


خب !   شكست مي خوريد

 

 

اگر فكر مي كنيد كه جرات نداريد ،
                         نداريد

 

 

 

اگر فكر مي كنيد كه بازنده خواهيد شد

                       مي شويد

 

همه چيز بسته به ذهن شماست و دستيابي به هر چيز در اين جهان با اراده آغاز مي شود

 

اگر براي خود منزلتي قائل هستيد ،

                  همين گونه ايد

 

براي بالا رفتن
 بايد بزرگ انديش باشيد

 

قبل از اينكه جايزه اي ببريد ،
 بايد به توانايي خود اطمينان داشته باشيد

 

نبرد زندگي همواره به نفع قويترين ها و سريعترين ها خاتمه نمي يابد

بلكه كسي دير يا زود برنده مي شود كه به توانايي خود ايمان داشته باشد

قسمت كشف نشده وجودتان به مراتب بسيار بيشتر از قسمت كشف شده آن است

 

 

تفاوت ميان آرزو  و اميد 

در اين است كه ، اميد به آن خواسته تعلق مي گيرد كه بدست آوردنش معقول بوده و توانايي براي وصول آن دور از امكان نيست

 

حال . . .
             بيانديشيد ،

مي خواهيد شير باشيد يا شغال

 

همان ارزي
               كه
                    مي ورزي

 

 

 

 ٢٧/٠٢/١٣٩٠

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

خدايا !

عقيده‌ي مرا از دست عقده‌ام مصون دار

خدايا !

 

 به من قدرت تحمل عقيده‌ي مخالف را ارزاني كن

خدايا !

 مرا همواره آگاه و هوشيار دار، تاپيش از شناختن درست و كامل كسي يا فكري درباره آن قضاوت نكنم

خدايا  !

خودخواهي را چندان در من بكش ، يا چندان بركش تا خودخواهي ديگران را احساس نكنم و از آن در رنج نباشم

خدايا !

مرا در ايمان "اطاعت مطلق " بخش !

 تا در جهان "عصيان مطلق" باشم

خدايا !

ياري‌ام ده تا شهرت ، مني را كه "مي‌خواهم باشم "  قرباني مني كه  "مي‌خواهند باشم"  نكند

خدايا !

به من "تقواي ستيز" بياموز تا در انبوه مسئوليت نلغزم و از "تقواي پرهيز" مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم

خدايا !

مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان اضطراب‌هاي بزرگ ، غم‌هاي ارجمند و حيرت‌هاي عظيم را به روحم عطا كن  لذت‌ها را به بندگان  حقيرت  بخش  و دردهاي عزيز برجانم ريز

خدايا !

مرا از چهار زندان بزرگ انسان: طبيعت، تاريخ، جامعه و خويشتن رها كن تا آنچنان كه تو، اي آفريدگار من، مرا  آفريده‌اي خود آفريدگار خود باشم و نه خود را با محيط ، كه محيط را با خود ، تطبيق دهم

خدايا !

تو را همچون فرزند بزرگ حسين بن علي سپاس مي گزارم كه دشمنان مرا از ميان احمق‌ها برگزيني كه چند دشمن ابله نعمتي است كه خداوند تنها به بندگان خاصش عطا مي‌كند

خدايا !

اين كلام مقدسي را كه به "روسو" الهام كرده‌اي هرگز از ياد من مبر كه :

من دشمن تو و عقايد تو هستم اما حاضرم جانم را براي آزادي تو و عقايد تو فدا كنم! "

خدايا !

 اين آيه را كه بر زبان داستايوسكي رانده‌اي بر دل‌هاي روشنفكران فرود آر كه :

” اگر خدا نباشد ؛ همه چيز مجاز است"

جهان فاقد معني و زندگي فاقد هدف؛ پوچ است و انسان فاقد معني؛ فاقد مسئوليت نيز هست

خدايا !

 به هر كه دوست ميداري بياموز كه؛

عشق از زندگي كردن بهتر است ،

 و به هر كه دوست‌تر مي‌داري بچشان كه

دوست داشتن از عشق  برتر  

خدايا !

به من توفيق تلاش در شكست، صبر در نوميدي، رفتن بي همراه، جهاد بي سلاح، كار بي پاداش، فداكاري در سكوت، دين بي دنيا، مذهب بي عوام، عظمت بي نام، خدمت بي نان، ايمان بي ريا، خوبي بي نمود، گستاخي بي خامي، مناعت بي غرور، عشق بي هوس، تنهايي در انبوه جمعيت و دوست داشتن بي آنكه دوست بدارند را روزي كن

خدايا !

 مرا از همه فضايلي كه به كار مردم نيايد محروم ساز !  و به جهالت وحشي معارف لطيفي مبتلا مكن ! كه در جذبه احساس‌هاي بلند و در اوج معراج‌هاي ماوراء ، برق گرسنگي را در عمق چشمي و خط كبود تازيانه را بر پشتي، نتوانم ديد!

خدايا !

 به سارتر بگو كه اگر ملاك خير را هم خود من آنچنان كه مي‌خواهم .مي‌سازم  پس "نيت خير" كه او ملاك اخلاق مي‌گيرد  چيست ؟!

خدايا !

به ماترياليست‌ها بگو كه انسان درختي كه ناخودآگاه در طبيعت ، تاريخ و جامعه مي‌رويد نيست

و به مذهبي‌ها بفهمان كه آدم از خاك است. بگو كه يك پديده مادي نيز به همان اندازه خدا را معني مي‌كند كه يك پديده غيبي و در دنيا همان اندازه خدا وجود دارد كه در آخرت و مذهب اگر پيش از مرگ به كار نيايد، پس از مرگ به هيچ كار نخواهد آمد

خدايا !

 كافر كيست؟  مسلمان كيست؟  شيعه كيست؟  سني كيست؟ مرزهاي ميان هركدام ، كدام است؟

من آرزو مي‌كنم كه روزي سطح شعور و شناخت مذهبي، در اين تنها كشور شيعه جهان، به جايي برسد كه سخنگوي رسمي مذهب ما فاطمه را آن چنان بفهمد كه سليمان كتاني؛ طبيب مسيحي شناسانده است و علي را آنچنان كه دكتر جورج جرداق توصيف مي‌كند و اهل بيت را آنچنان كه ماسينيون كاتوليك تحقيق كرده است و ابوذر غفاري را آنچنان كه جودة السحار نوشته است و حتي قرآن را آنچنان كه بلاشر؛ كشيش رسمي كليسا ترجمه نموده است و پيغمبر ما را آنچنان كه ردنسن محقق يهودي مي‌بيند؛ بفهمد .

خدايا !

به من بگو! تو خود چگونه مي‌بيني و چطور قضاوت مي‌كني؟ آيا عشق ورزيدن به "اسم‌ها" تشيع است؟ يا شناختن "مسمي‌ها "؟ و بالاتر از اين‌ها؛ آيا تشيع پيروي از "رسم‌ها"ست؟!

خدايا !

 به من زيستني عطا كن كه در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه‌اي كه براي زيستن گذشته است حسرت نخورم و مردني عطايم كن كه بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را من، خود انتخاب كنم اما آنچنان كه تو دوست داري. خدايا! چگونه زيستن را تو به من بياموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

خدايا !

 رحمتي عطايم كن تا ايمان، نان و نام برايم نياورد، قوتم بخش تا نانم را و حتي نامم را در خطر ايمانم افكنم، تا از آنها باشم كه پول دنيا را مي‌گيرند و براي دين كار مي‌كنند نه آنها كه پول دين مي‌گيرند و براي دنيا كار مي‌كنند

خدايا !

مگذاركه ايمانم به اسلام و عشقم به خاندان پيامبر مرا با كسبه دين و حمله تعصب و عمله ارتجاع هماواز كند

خدايا !

مگذاركه  "دينم"  در پس  "وجهه ديني‌ام”  دفن شود و مگذاركه آنچه را حق مي‌دانم، به خاطر آنكه بد مي‌دانند كتمان كنم

خدايا !

وسيعترين روزي‌هايت را بر من در هنگام پير شدنم و قوي‌ترين نيروهايت را  در من  به هنگام خستگيم قرار ده و مرا به كاهلي  در عبادتت و كوري در تشخيص طريقتت و ارتكاب  خلاف  دوستيت  و پيوستن با كسي كه از تو جدا شود و جدا شدن از كسي كه با تو بپيوندد مبتلا مساز

برگرفته از كتاب نيايش
دكتر علي شريعتي

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کلامی از شیخ بهائی:

 

 

آدمی اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست، زيرا :

 

 

اگر بسيار كار كند، می‌گويند احمق است !

 

 

اگر كم كار كند، می‌گويند تنبل است!

 

 

اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند!

 

 

اگر جمعگرا باشد، می‌گويند بخيل است!

 

 

اگر ساكت و خاموش باشد می‌گويند لال است!!!

 

 

اگر زبان‌آوری كند، می‌گويند ورّاج و پرگوست ..!

 

 

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گويند رياكاراست!!!

 

و اگر نكند میگويند كافراست و بی‌دين .....!!!

 

لذا نبايد بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد

و جز ازخداوند نبايد ازكسی ترسيد.

 

پس آنچه باشید که دوست دارید.

شاد باشید

مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

لقمان حکیم به فرزند فرمود :

ای جان فرزند ، هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد انتخاب کردم و از چهارصد ، هشت کلمه برگزیدم که جامع جمیع کلمات حکمت است.

 

 

فرزندم دو چیز را هیچ وقت فراموش مکن :

·     خدا را

·     مرگ را

 

دو چیز را همیشه فراموش کن :

·     خوبی که به هر کسی کردی

·      بدی که هرکس با تو کرد

 

و چهار چیز را نگهدار :

·     در مجلسی که وارد شدی زبان را

·     بر سر سفره ای که حاضر شدی شکم را

·     در خانه ای که وارد شدی چشم را

 بر نماز که ایستادی دل ر

١٠/٠٢/١٣٩٠

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

نیکی و بدی

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو "شام آخر" دچار مشکل بزرگی شد: می بایست "نیکی" را به شکل عیسی" و "بدی" را به شکل "یهودا" یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد.کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل ها ی آرمانی اش را پیدا کند.

روزی دریک مراسم همسرایی, تصویر کامل مسیح را در چهرة یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آخر تقریباً تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز بری یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود.

کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جست و جو , جوان شکسته و ژنده پوش مستی را در جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند , چون دیگر فرصتی بری طرح برداشتن از او نداشت. گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند، دستیاران سرپا نگه اش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد.

وقتی کارش تمام شد گدا، که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید، و با آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت: "من این تابلو را قبلاً دیده ام!" داوینچی شگفت زده پرسید: کی؟! گدا گفت: سه سال قبل، پیش از آنکه همه چیزم را از دست بدهم. موقعی که در یک گروه همسرایی آواز می خواندم , زندگی پراز روًیایی داشتم، هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهرة عیسی بشوم!

"می توان گفت: نیکی و بدی یک چهره دارند ؛ همه چیز به این بسته است که هر کدام کی سر راه انسان قرار بگیرند."
-پائولو کوئیلو


 

 

 

هفت نصیحت مولانا

•  گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود )

•  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

•  اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب )

•  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ )

•  متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک )

•  بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

•  اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه )

 

 

١٠/٠٢/١٣٩٠

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم، اگر صرف اندیشیدن به عیبهای خود کنیم، فایده های زیادی می بریم که کوچکترین آن خودشناسی است.((؟))

 

شخص غایب همیشه مورد سرزنش است.((مثل لهستانی))

 

مردم حتی زمانی هم که از شما می خواهند معایب شان را آشکارا به آنها بگویید، انتظار ستایش و تحسین دارند.((ویلیام سامرست موام))

 

مردم را در غیب همان گوی که در [ پیش ] روی توانی گفت.((خواجه عبدا... انصاری))

 

مشکل ترین کارها این است که انسان خود را بشناسد و آسانترین کارها این است که از دیگران عیب جویی کند.((لردآویبوری))

 

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند، ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود.((؟))

 

اگر ما دیگران را در سختیها و گرفتاریها دلداری دهیم، خود نیز آرام می شویم.((آبراهام لینکلن))

 

موفق ترین مدیران کسانی هستند که تا وقتی " کهنه " خوب است از آن استفاده می کنند و به محض اینکه " نو " بهتر شد آن را در اختیار می گیرند.((رابرت وندرپول))

 

آن کس که از اول می داند به کجا می رود، خیلی دور نخواهد رفت.((ناپلئون بناپارت))

 

اسارت و بندگی مردم به خود آنها و میزان تحمل رنج و قبول فداکاری شان بستگی دارد.((گاندی))

 

تو می کوشی که آسوده تر باشی، من می کوشم که دیگران آسوده تر از من باشند.((سعید نفیسی))

 

خود را قربانی کنیم بهتر است که دیگران را.((گاندی))

 

رَد راستی، رَد خویشتن است.((اُرد بزرگ))

 

گمان مبر که دیگران تو را به آرمانت خواهند رساند.((اُرد بزرگ))

 

دانشمند شیمی که با مواد خطرناک به آزمایش می پردازد و پزشکی که در معرض ابتلا به بیماریهای واگیردار است، همه به دلیل وظیفه شغلی و احساس نبوغ خود فداکاری می کنند.((جان کاینرل))

 

فداکاری در دو مورد خوب است : اول اینکه تنها راه باقی مانده باشد و از هیچ راه دیگری غیر از جانفشانی نتوان به هدف مورد نظر دست یافت. دوم آنکه بدانیم دیگران با این فداکاری خوشبخت خواهند شد.((موریس مترلینگ))

 

کسانی که ترک دنیا می کنند، بهترین راه استفاده از دنیا را یافته اند.((حجازی))

 

آیا به یاد دارید که در دوره حیات از دست شخصیت خودتان و آنچه که نامش را «من» می گذارید، چقدر آسیب دیده اید؟ تمام اوقات تلخی ها، رنجها، زیانها، بدبختی ها و ناکامی های شما در طول مدت حیات از دست همین «من» بوده است.((موریس مترلینگ))

 

آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.((مثل یونانی))

 

اگر انسان یک روز از خودخواهی [ اش ] بگذرد، همه او را نیک خواهند گفت.((کنفوسیوس))

 

ابن سینا: من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!

 

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می شود، می تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می شود، شکست دهد. ((نارسیس))

 

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می شوی و مهم تر آنکه خوک از این کار لذت می برد. "جورج برنارد شاو"

 

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.(مونتسکیو)

 

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.*انیشتین

 

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی......
نلسون ماندلا


یادمان باشد بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را
مثل : بابا، مامان، پدربزرگ....

 

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند."آلبرت انیشتین"

 

روان نژندها توی آسمان، قصرها می سازند. روان پریش ها توی آن ها زندگی می کنند. روان پزشک ها می روند اجاره ها را می گیرند.

 

جملۀ «نگران نباش، درست اش می کنیم.»، از مقدس ترین عباراتِ دنیاست. فکر می کنم کسانی که روزی این جمله را از کسی می شنوند، جزء آدم های خوش شانس دنیا به حساب می آیند. «نگران نباش، درست اش می کنیم.»

 

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تاخود را وزن کنید، در حالی که شکم تان را تو داده اید.چارلز استیون هامبی

 

بچه دار شدن تصمیم خطیری ست. با این تصمیم می گذارید که قلب تان تا ابد جایی در بیرون و دوروبر تن تان به سر برد. / الیزابت استون

 

می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش تر از نیاز، مهربان باشیم.جی. ام. بری


شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم. / الکس تان

 

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند.انتوان چخوف

 

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست .
آلبر کامو

 

جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کسی بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.پروفسور حسابی

 

هر شکلی از حکومت محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است که بر آن بنا نهاده شده است"ویل دورانت"

 

مردم دو دسته اند، یا گول می خورند یا گلوله...
از دفتر خاطرات یک دیکتاتور

 

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ

 

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود. گرایش به خشنود ساختن همگان.افلاطون


وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از کنار همین آدمها رد میشی