خدایا در این زمان نیاز به تو پناه آورم
ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

خدایا در این زمان نیاز به تو پناه آورم

تا من گمشده را همچون چوپانی در میان صحرا هدایت کنی

تو نوری هستی که در انتهای تاریکی نهفته است

و شمشیر تو  توانمندترین سلاحی است که بر دشمن فرود  می آید

ما را در راه خودت قرار بده

آمین